Przy wyborze gilotyny najistotniejszymi cechami są:

- długość cięcia określa maksymalną szerokość ciętego dokumentu. W gilotynach oferowanych przez firmę ARGO długość cięcia sięga nawet 710 mm.

- ilość ciętych kartek – określa ilość arkuszy o gramaturze 70g, które jednorazowo mogą zostać przecięte. W ofercie firmy ARGO znajdują się modele mogące przeciąć jednorazowo 600 arkuszy papieru.

- docisk papieru – określa sposób docisku papieru, zabezpieczającego przed przesuwaniem się arkuszy papieru podczas jego cięcia. Firma ARGO oferuje gilotyny z dociskiem ręcznym oraz z dociskiem automatycznym, który włącza się pod wpływem ruchu noża i zapewnia utrzymanie linii cięcia bez względu na ilość ciętych arkuszy.

- bezpieczeństwo – umieszczenie osłony uniemożliwiającej bezpośredni kontakt użytkownika z nożem gilotyny.