Niszczarki Kobra zostały zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Zastosowany w nich system Energy Smart zapewnia oszczędność energii elektrycznej i w ten sposób korzystnie wpływa na redukcję emisji CO2.

Pobór energii jest zarządzany przez oprogramowanie, zapewniające zerowe zużycie energii w funkcji stand-by, potwierdzone wskaźnikami optycznymi umieszczonymi na obudowie urządzeń. Po zakończeniu niszczenia, automatycznie aktywowany jest system Energy Smart – urządzenie pozostaje w gotowości do pracy, jednak energia elektryczna nie jest już pobierana ze źródła zasilania. Kobra zużywa energię tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna do niszczenia dokumentów. Oszczędności wynikające z systemu Energy Smart wynoszą około 20 Euro rocznie na każdej z użytkowanych niszczarek.